Kako je sve krenulo??

Nakon ?to je dana?nji vlasnik portala preuzeo organizaciju i iznajmljivanje apartmana svojih roditelja 2013. godine, dolazilo je sve vi?e upita. Mnogi upiti, bili su naravno za ve? popunjene termine ili je bilo potrebno pronalaziti drugih apartmana za smjestiti 2-3 obitelji koji zajedno putuju. Tako da su susjedni apartmani ?esto nudili svoje kapacitete. 2015. godine, krenula je dakle izrade prve stranice, koja je slu?ila uglavnom za apartmane svojih roditelja i susjeda. U prvih godinu dana, prva zajedni?ka stranica je bila vrlo uspje?na te nastala je ideja pro?iriti koncept i portal na cijelu Hrvatsku. Jo? krajem 2016. godine, dana?nji vlasnik krenuo je u izradu novog portala Apartmania.de.

Brojke

Apartmania.de je danas za?ti?eno ime i brend u turisti?kom sektoru.

 • 09/2016. pokrenut je projekt za vlastit portal sa samo 12 smje?taja
 • 03/2018. redizajn stranice. 24 smje?taja
 • 07/2018. 50 smje?taja
 • 10/2019. Usluga PLUS +
 • 04/2019. redizajn stranice
 • 05/2019. 150 smje?taja u ponudi i 23 smje?taja u ponudi PLUS +
 • 07/2019. 180 smje?taja u ponudi i 36 smje?taja u ponudi PLUS +
 • 09/2019. Apartmania.de ?iri svoju ponudu smje?taja na nove prodajne kanale

Cilj Apartmania.de je danas, postati prepoznatljiv i kvalitetan portal za njema?ko govorno podru?je. Gosti i partneri prepoznali su na? portal radi osobnog kontakta, direktne rezervacije i povolnijih cijena smje?taja.

200+

objekata

Konstantni rast ponude smještaja, osigurava našim partnerima veći broj posjetitelja i rezervacija, ali i siguran rast naše stranice.

14000+

posjetitelja

Više od 14.000 posjetitelja mjesečno od koji su od 80% samo iz Njemačke i Austrije. Širenjem portala na Hrvatski i engleski jezik, očekujemo ubrzo dodatni rast.

60+

destinacija

Više od 60 raznih destinacija, za odmor u Hrvatskoj. Broj, koji konstatno raste.

270%

rast

Apartmania samo u 2019. godini ima rast od 270% u rezervacijama.

Na? Team

Vincenz

Partner Support

Anna

Korisnička podrška za goste

Marko

Korisnička podrška & IT

Lucana

Naša partnerica za kuće i vile u Istri

?elite postati dio Apartmania.de?

?elite li postati dio tima koji se ponosi kreiranjem autenti?nih do?ivljaja za na?e goste?

Ako ste kreativni, pratite marketin?ke trendove i iskusni ste u planiranju kampanja i ?elite se baviti s turizmom, prijavite se!

Uvjeti

 • obvezno znanje dva od navedenih jezika (njema?ki, engleski, talijanksi)
 • ovisno o potrebama trebati ?emo i govornike drugih jezika
 • iskustvo nije uvjet, ali je prednost
 • komunikativnost i ljubaznost
 • spremnost za samostalni rad od ku?e
 • visok stupanj op?e kulture te poznavanje Hrvatske i regije
 • Freelancer ili samostalna djelatnost
 • provizija po ostvarenoj rezervaciji

Opis posla

– Podr?ka iznajmljiva?ima iz dodjeljenog podru?ja
– A?uriranje oglasa
– Obrada upita i rezervacija
– Akvizicija novih iznajmljiva?a
– Promoviranje na dru?tvenim mre?ama
– Podr?ka gostima

Novosti & ponude

direktno na Vaš E-Mail